Na puto Novi Pazar -Sjenica danas oko 19. sahata poginuo je u saobraćaju javni tužioc R.P. iz Novog Pazara. Javni tužioc je zbog neprilagodjene brzine otišao pod kamion i poginuo na licu mjesta.Ima još povrijeđenih u saobraćaju ali nemamo informacija o kojim licima i visinama povrijeda je...
Na Hadžetu je ubijeno od strane srba  preko 2000 Albanaca i Bošnjaka, šehida koje su od 28. 11. 1944. do 21. 1. 1945. godine, srbi birali najuglednije junake Albance i Bošnjake likvidiral i pokopale ih na vakufskom dobru „Mearif“ na Hadžetu. Ako uzmemo činjenicu...
Glavni grad Ilira je bio Skadar u Albaniji koji je naseljen Ilirima prije oko 3000 godina,odatle su Iliri naseljavali područja Balkana i to najviše  u vremenu  kada su Rimljani osvojili Skadar tada dijele Albaniju na tri dijela: Makedoniju,Dalmaciju i Epirus.Albanci obuhvataju i Crnu Goru,Sandžak i Kosovo,dok je...
SANDŽAK MORA OSNOVATI AGENCIJU ZA BEZBIJEDNOST NARODA Sandžaklije su nezaštićen narod, nemaju nikakva prava, sva ubistva koja se dese u Sandžaku su namontirana. Tačno se zna da se ljudi ubijaju vikendom, tačno se zna ko je tužilac dežurni, tačno se...
Vijekovima u Sandžaku nevjeste nose crveni veo,to je albanska tradicija koju nasleđujemo u Sandžaku.Sama činjenica pokrivanja nevjeste sa velom, znači da žene trebaju biti pokrivene.Ono što je tradicija jeste i Šota,albansko kolo sa kojim počinju naša veselja u Sandžaku.Pjesme ,,Ljujmi ljujmi,, albanska pjesma i u prijevodu znači...
Izbori za članove nacionalnih saveta nacionalnih manjina ove godine su zakazani za 4.novembar Oni kandidati koji nemaju u svom programu rješenje statusa Sandžaka,nemoj da se kandiduju,jer je ovaj mandat jako važan za rješavanje statusa Sandžaka.Znajući da je Evropa i Amerika zainteresovana za rješavanje statusa...
Njih osmoro djece, majka ih ostavila i preudala se ,jedan dječak je izgoreo u požaru dok im je gorjela kuća prije dvije godine. Tri učenika, jedan prvi razred,drugi peti razred a sestra sedmi razred. Ko želi neka ih obiđe lično i pomogne.Ono što je...
“Nikada nismo bili suprotstavljeni jedni drugima, a to je nešto čime rijetko koja dva evropska naroda mogu da se pohvale. Naše su potrebe korespondirale jedna drugoj. Uvijek smo bili na strani demokratije, slobode, pravde i drugih univerzalnih ljudskih vrijednosti”, ukazuje Ismet Azizi i dodaje da su “međusobno...
Srbija već duže vrijeme odugovlači proces priznavanja nezavisnosti države Kosovo a sve iz razloga što čeka da se riješi status Sandžaka i da se Sandžak pripoji državi Kosovu da bi se tek tada priznala država. Svakako Sandžak i Kosovo su vijekovima bili jedan narod i jedna država...
“Na Miljevini smo naišli na strašnu sliku. Kod jednog potoka, preko kojega smo morali projahati, stajala je hrpa poklanih žena, staraca i djece. Preko njih je bio pao snijeg. Ispod bijelih nanosa virile su noge, glave, ruke ili ramena.Leševi su bili iznakaženi, otekli. Snijeg koji se topio...
error: Zabranjeno!