Donacije za poplave neko krao godinama u Pazaru, Tutinu i Sjenici

0
530

Česte poplave koje su se dešavale u Pazaru, Tutinu i Sjenici skoro svake godine, nanijele su veliku materijalnu štetu domaćinstvima u Pazaru, Sjenici i Tutinu. Nakon tih poplava dolazile su razne donacije ali, niko od domaćinstava nije dobio ništa u tim gradovima.

Crveni krs se oglasio da je nekoliko puta slao donacije za Pazar,Tutin i Sjenicu, čak je 2016 godine poslata pomoć za 250 porodica koje su pretrpjele štetu u tim gradovima ali, niko od tih porodica nije video ništa od toga.

Postavlja se pitanje ko je ukrao donacije?

Crveni krs u saopštenju kaže:

,, Crveni krst Srbije upućuje pomoć Sjenici i Tutinu, koja se sastoji od sredstava za ličnu higijenu, kišnih kabanica, gumenih čizmi i sušilica za vlažne zidove kuća, piše u saopštenju.

Kako je istaknuto, pomoć je namenjena za 250 porodica koje su postradale od poplava u Sjenici i Tutinu, dok su mnoge donacije upućene i Novom Pazaru,,.

Tutin su pogađale poplave skoro svake godine i nikada niko nije uzeo ništa od domaćinstava koji su pretrpjeli materijalnu štetu.

Napominjemo, da su mnoga sredstva koja su došla za povratnike o readmisiji, zaglavila u džepove političara, za Tutin, Sjenicu i Pazar.

Političari su pravili vikendice, kuće i kupovali vozila, od donacija koje su namijenjene povratnicima o readmisiji ili pak donacije za poplave, siromašne i jetime. ..

Saznaje Pester Press