Donijeta presuda policajcu Raici Beloici za ubistvo Fahrudina Skarepa iz Pokrvenika

0
4389

Viši sud u Užicu donio je presudu kojom je oglasio krivim policajca Raicu Beloicu iz Tutina za ubistvo Fahrudina Skarepa iz Pokrvenika, općina Tutin.

Napominjemo, da je policajac Raica Beloica, koji te večeri 30.9.2017.godine, oko 1 sat poslije ponoći, nije bio na dužnost, već je bio kod kuće, zajedno sa tadašnjim načelnikom PS Tutin Nerminom Zećirovićem, koji je došao da ga preuzme kod kuće i još dva policajca: Saša Savić i Bogosav Bojović, otišli u selo Dolovo kod Tutina, a zatim videvši automobil da se kreće iz suprotnog smjera, prepriječili put službenim vozilom. Službenim vozilom (džipom) upravljao je tadašnji načelnik Policijske stanice u Tutinu, Nermin Zećirović. Kada su prepriječili put, Fahrudin Skarep koji je upravljao vozilom marke Woksvagen , zaustavio je svoje vozilo pored policijskog džipa, u tom trenutku bez bilo kakvog upozorenja, izlaze svi policajci iz vozila, dok policajac Raica Beloica izvršava naredbu i puca u voozača Fahrudina Skarepa, gdje ga kroz staklo ubija na lice mjesta. Tada policajac Bogosav Bojović otvara vrata suvozača i izvukuje napolje iz auta suvozača Mirsada Omerovića, spušta ga na zemlju, a tadašnji načelnik PS Tutin Nermin Zećirović i tadašnji komandir Saša Savić, vade Fahrudina Skarepa iz njegovog automobila i stavljaju u službeni automobil. Tom prilikom ne obavještavaju hitnu službu u Tutinu, već mrtvog Fahrudina voze puna 4 sahata na udaljenosti od 12 kilometara, koliko ima od Dolova Do Tutina.

Svjedoka Mirsada Omerovića iz Nadumaca kod Tutina, ostavljaju u šumi sa ubicom Raicom Beloicom, koji maha sa pištoljem skoro punim metkova, jer službeni pištolj ima ukupno 15 metaka ali, za svu sreću policajac nije pucao u svjedoka Omerovića.

U vozilu kojim je upravljao Fahrudin Skarep nije pronađeno ništa.

Sve ove radnje su urađene sa umišljajem, svjesni svoga djela, čije su izvršenje htjeli i ako su znali da je to djelo zabranjeno, jer su službena lica.

Na žalost, osuđen je samo policajac Raica Beloica i to samo na 5 godina zatvora.

Napominjemo, da su tadašnji načelnik PS Tutin , pokušao da sakrije sve materijalne dokaze, te da namontira da je Fahrudin Skarep udario u policijsko vozilo, što je bila laž. Nije bilo tragova na nijednom vozilu, što je utvrđeno kasnije.

Kasnije je načelnik PS Tutin Nermin Zećirović, poslao ljude kod Baba ubijenog u selu Pokrvenik, tačnije kod Jusufa Skarepa, da mu ponude novca koliko želi samo da ga ne goni krivično. Tom prilikom Jusuf je isterao te ljude iz svoje kuće.

Predmet je bio u Višem sudu u Novom Pazaru, a pošto viši tužilac Radisav Filimonović , koji je kućni prijatelj Nermina Zećirovića , kao i bivši kolega policajac, a kasnije tužilac, nije htio podići optužnicu u predviđenom roku, pa je direktor NVO Zambak Naser Bakić obavijestio pismeno Državno vijeće tužilaca u Beogradu, tada viši tužilac Filimonović prebacuje predmet u Višem sudu u Užicu.

Dana 15.8.2019.godine, Viši tužilac u Užicu Pavle Markićević, podiže optužnicu samo protiv policajca Raice Beloice, dok ostale učesnike izostavlja. Optužnicu podiže za ubistvo na mah, gdje je predviđena kazna zatvora od 2-8 godina. Trebalo je da podigne optužnicu za svirepo ubistvo, iz člana 114 gdje je predviđena kazna zatvora od 15-40 godina,jer su oni to uradili sa umišljajem. ILI ZA UBISTVO PO ČLANU 113. GDJE JE PREDVIĐENA KAZNA ZATVORA OD 5-15 GODINA.

Policija mora da zna zakon i pravila u svim situacijama, to su sve policajci sa dugogodinjim iskustvom, nijesu početnici. Zna se da se treba prvo upozoriti pucanjem u vazduh, a ne bez upozorenja pucati i ubiti nevinog dječaka.

SAMA ČINJENICA DA SU BILA ČETIRI NAORUŽANA POLICAJCA, DA FAHRUDIN SKAREP NIJE DAVAO NIKAKAV OTPOR, DA NIJE BIO NAORUŽAN, DA SE ZAUSTAVIO NEDALEKO OD POLICIJSKOG DŽIPA, ZAR NIJE POSTOJAO NAČIN DA SE LICE LEGITIMIŠE, A NE DA SE UBIJE. KADA SE I DESI DA VOZAČ BJEŽI, ŠTO U KONKRETNOM SLUČAJU TO NIJE MOGLO DA SE DESI, JER JE PUT PREPRIJEČILA POLICIJA, TADA SE PUCA U GUME AUTOMOBILA A NE U VOZAČA. ZAR POLICAJAC RAICA BELOICA NIJE MOGAO ODBITI NAREĐENJENJE?

Ako je vozilo zaustavljeno, šta je bio povod pucanju? Znači da su tom namjerom i otišli u Dolovo? Sa druge strane, šta će načelnik po šumama u tom vaktu? Zašto je uzeo policajca koji nije na dužnost? Da li je policajac mogao pucati bez naređenja? Mnoga druga nerazjašnjena pitanja.

Zašto načelniku Nerminu Zećirović nije odmah suspendovan? Kasnije je smijenjen i prebačen u PU Novi Pazar, narod traži da se suspenduje trajno, ako je mogao ministar Vulin u Novom Sadu suspendovati načeknika policije koji pokriva mnogo veću teritoriju i broj i to za prebijanje mladića, zašto to ne može uraditi za teško ubistvo i suspendovati trajno sada saobraćajnog policajca Nermina Zećirovića?

Dana: 23.12.2019. godine, primljen je predmet u Višem sudu u Užicu, kojim je zadužena sudinica Biljana Tomović.

Nakon tri i po godine, te nakon održanih 50 ročišta, odnosno ukupno 50 radnji koje su odrađene, dana: 5.2.2021. godine, donijeta je presuda kojom je Raica Beloica osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora od 5 godina.

Porodica Skarep najavljuje žalbu zbog male kazne. Kako je moguće da za ubistvo kazne 5 godina robije? Zar jedan mlad život, koji je ugasio i kuću, jer je jedihnik, može da vrijedi 5 godina zatvora…?

Tekst nam je poslao i potpisao novinar Naser Bakić