Kako je Fatima donijela ovoliku ploču na hrbat

0
576

Za ploču koja se nalazi na izvoru vode u selu Braćak na Pešteri, kruže razne priče. Jednu smo već obkjavili o braći Murići.

Sada postoje dvije priče koje se prenose sa koljena na koljeno. Prva priča se prenosi da je Fatima ostala mlada udovica sa sedmoro djece i da je od pruća rakita isplela kuću odma ispod izvora, gdje i danas imaju neki ostaci kamenja, a neki kažu da su tu kasnije bili i seoski stanovi mještana sela Braćak, baš na tom duvaru. Nakon što su ubili njenog muža koji nije imao braće,ona je odlučila da ode iz tog sela,kažu iz sela Ugo na Pešter,koje je udaljeno oko 8km od izvora.

Fatima je bila snažna i jaka žena, neki kažu da je bila nadprosječno visoka, pa se prenosi da je tu veliku ploču donijela na hrbatu od rijeke Gorice, kako bi na njoj prala veš djeci. Kažu da bi uzimala pepela sa ognjišta i stavljala veš u pepeo, pa bi prala veš djeci na toj ploči, udarajući sa perajkom više puta po kvasnoj odleći, sve dok se ne bi skoro iscijedila voda sa veša. Pošto je bio put pored izvora, siročad bi se igrala u blizini preko ljeta, pa bi putnicima davali vode da piju,često bi putnici stajali sa konjima i ne bi silazili, već bi im siročad punila čuture vodom a oni bi ih nagrađivali hranom ili nekim tadašnjim novcem.

Tako ovaj izvor neki nazivaju ,,Fatimin izvor,,.

Neki prenose da je to bila vila i da je vilino kolo bilo baš ispod tog izvora,pa se ovaj izvor smatra da je ljekovit i da sa njega piju žene koje nemaju djece punih 40 dana, da onda žena opći sa svojim mužem i sigurno nakon toga će se začeti, vjeruje se žensko dijete . Samo nekoliko stotina metara od ovog izvora, nalazi se izvor ,, Alije Đerzeleza,, za koji se vjeruje da je ljekovit i da žene koje piju tu vodu 40 dana nakon toga opće sa svojim mužem i rađaju muško dijete. Znači imate dva izvora,jedno je za mušku a drugo za žensku djecu. Uzvor Alije Đerzeleza i na nekoliko stotina metara od njega, nalazi se Fatimin Izvor. Neki ga zovu ,, Ploča,,

Jedna od priča je da su kamenje na tom izvoru donijeli i postavili albanski zidari , poznati kao ,,Dardani,, . Kažu da su Dardani prvi majstori na Pešter koji su zidali kuće, kule, džamije i sve objekte od kamena. Postoji kula u selo Ugo, koju su sagradili Dardani i stara je preko 300 godina u mahali Pljaka. Neki prenose da su Dardani sagradili džamiju u selu Gradac i u selu Ugo i da su to bili savremeni majstori u to doba. Dardani su gradili objekte i kule albanskoj kraljici Teuti u Tutinu na mjestu zvanom Gradac a mnogo veće objekte i zidine gradili su iznad Pazarišta albanskoj kraljici Arsi.

Dardani su napravili i objekat u kome su se Bogumili molili iznad Pazarišta a koji su kasnije prisvojili Srbi nakon što su ubili Bogumile.

Srbi su nakon prisvajanja srušili jedan dio objekta, gornji i nazvali ga manastir Sopoćani. Tako je i sa ostalim manastirima u Sandžaku, nakon ubijanja Bogumila . Ni manastir Đurđevi stupovi nije srpski već Bogumilski a ni Petrova Crkva i ona je Bogumilska, što ukazuju groblja oko manastira i crkve da su Bogumilska, čak neka i muslimanska. Većina Bogumila je prešlo na islam, zato što su oni vjerovali u jednog Boga. Sama riječ Bogu-mil , znači Bog je jedan.

Sve ovo su potvrdili arheolozi, koji borave već nekoliko godina na ovim prostorima Sandžaka, a što su utvrdili i grobovi koji se nalaze kod Petrove crkve u Pazaru i kod manastira Đurđevi stupovi, kao i sama izgradnja objekta koju su gradili Dardani.

Dardani su Ilirsko pleme a imali su i svoju državu Dardaniju koja se nalazila na Kosovu. Mnogi Pešterci su Dardani. Svi narodi u Sandžaku su Iliri. Od Ilira su i Bogumili i Dardani. Samo špijuni iz Sandžaka ne priznaju da su Iliri porijeklom i ako su uradili DNK i utvrdili i ako cijela prava historija govori o tome.

Tekst je napisao i poslao: Naser Bakić