Penziju više niko neće dočekati? Evo i novih uslova

0
849
Zagreb, 101114. Trg bana Josipa Jelacica. Zbog isplate mirovine, umirovljenici cekaju u redu ispred poslovnice Zagrebacke banke. Foto: Damjan Tadic / CROPIX

Narod se pita, ko će dočekati penziju? Obzirom da su žene najviše oštećene i da imaju pored rađanja djece i obaveze po kući, te da u današnje vrijeme rijetko koja dočeka 65 godina, što znači da penziju neće ni dočekati. Žene su izložene više stresu, jer pored posla koji obavljaju, čekaju ih i kućni poslovi i djeca o kojoj najviše brinu žene.

Kod ljudi je granica za ulazak u penziju sada ostala ista ali, čeka se povećanje granice na 67 godina. Prosek života u Srbiji je 65 godina . Narod je u Srbiji izložen velikim stresovima, krizama,siromaštvom,nepravdom i manje živi od prosjeka.

Ua Srbiju bi granica trwbala da se smanji a ne da se poveća.

Od 1. januara 2021. godine granica za odlazak u starosnu penziju kod žena se pomera za dva meseca. Tako će žene u 2021. godini u starosnu penziju moći da idu sa 63 godine i dva meseca života i najmanje 15 godina staža osiguranja.

Za muškarce će važiti isti uslovi kao i 2020. godine, dakle 65 godina života i najmanje 15 godina staža osiguranja.

Osim ovog osnova za starosnu penziju, osiguranici oba pola mogu to pravo ostvariti sa navršenih 45 godina staža osiguranja, bez obzira na godine života.

Od 1. januara 2021. se menjaju i uslovi za ostvarivanje prava naprevremenu starosnu penziju, pa će muškarcima biti potrebno 40 godina staža osiguranja i 59 godina života, a ženama najmanje 39 godina i četiri meseca staža osiguranja i 58 godina i četiri meseca života.

U ovom slučaju penzija se trajno umanjuje za 0,34 odsto za svaki mesec pre navršenih godina života propisanih za sticanje prava na starosnu penziju u toj kalendarskoj godini, a ukupan iznos umanjenja za prevremenu starosnu penziju može maksimalno da iznosi 20,4 odsto.

Ukoliko je osiguranik želeo da ostvari pravo na penziju po uslovima iz 2020. godine,trebalo je da raskine radni odnos najkasnije do 30. decembra kako bi se najkasnije 31. decembra 2020. podneo zahtev za ostvarivanje prava na penziju.

Podnošenje zahteva 1. januara i kasnije podrazumeva primenu uslova koji važe u toj godini.

Pester Press