Viši sud u Užicu nezakonito uradio delimičnu rekonstrukcija događaja , Nermin Zećirović poludeo, ničega se ne sjeća

0
1068

Nakon najave da će se održati rekonstrukcija događaja na lice mjesta u selu Dolovo kod Tutina, za ubistvo Fahrudina Skarepa, ipak je Viši sud u Užicu slagao i odlučio da izvrši djelimičnu rekonstrukciju događaja u Užicu.

Nezakonito postupanje suda, nijesu pozvali nalogodavca i svjedoke, djelimična rekonstrukcija izvršena u Užicu bez svjedoka, bio samo ubica Raica Beloica.

Zakonom je propisano da se rekonstrukcija događaja, kao i djelimična rekonstrukcija, mora uraditi sa svim učesnicima u događaju. Moraju prisustvovati sva lica koja su bila kada se desilo ubistvo osim, ako je neko lice umrlo.

Međutim, Viši sud u Užicu nije uradio u skladu sa zakonom, jer nije pozvao nalogodavca Nermina Zećirovića, iz razloga što je isti dao izjavu prije mjesec dana da se ničega ne sjeća, da ima šećer i da je psihički bolesnik, da pije tablete i da je nenormalan.

Sud nije pozvao ni svjedoke, Mirsada Omerovića , niti policajce iz Tutina, Sašu Savića i Bogosava Bojovića, što je bitno povrijedio zakon. Na djelimičnoj rekonstrukciji, bio samo ubica Raica Beloica, koji je pričao 3 verzije, jednu da mu je naredio Nermin Zećirović da izađe i da ubije svakoga ko je u kolima i da je policajac Raica Beloica morao da postupi po naređenju, druga verzija da je pao, treća da je pucao bez upozorenja, tako da je sve kontradiktorno samom događaju i ubistvu osim, da je dobio naređenje da ubija, to se uklapa sa događajem, jer je tadašnji načelnik vozio automobil iz kojeg je izašao ubica i ubio Fahrudina Skarepa.

Drugo suđenje je zakazano za 10.11.2020. godine u Višem sudu Užicu, gdje će se pojaviti svjedoci policajci Savić i Bojović.

Podsjećamo, da su policajci iz Tutina 2017 godine, Nermin Zećirović, Saša Savić i Bogosav Bojović, bili u autu sa ubicom Raicom Beloicom, koji je izašao po naređenju tadašnjeg načelnika Zećirovića i bez upozorenja ubio kroz staklo rahmetli Fahrudina Skarepa, svjestan svoga djela, čije je izvršenje učinio sa umišljajem , po planu i naredbi, tadašnjeg načelnika PS Tutin Zećirovića. ..

Saznaje Pester Press