Ocjene rada državnih institucija u Tutinu,najbolja državna institucija u Tutinu je Nacionalna služba za zapošljavanje, najgora Elektroras

0
1521

NVO Zambak iz Tutina, vrši kontrolu rada državnih institucija. Naša djelatnost je borba za prava i pravdu naroda, kao i kontrola rada državnih institucija. Za skoro svaku nezakonitu radnju u Tutinu, narod se obrati našoj organizaciji, te na osnovu pritužbi i pohvala od strane naroda, kao i ličnog kontrolisanja rada, dolazimo do tačnih podataka ko radi u skladu sa zakonom a ko krši zakon.

Ocjene su od 1-5. Najveću ocjenu su dobili radnici Nacionalne službe za zapošljavanje u Tutinu, čiji je direktor Emin Ćelić. Na njihov rad do sada narod nema primjedbi a ni preduzeća, niti preduzetnici, pa oni su dobili najveću ocjenu 5.

2.Na drugom mjestu je Katastar u Tutinu, čiji je direktor Dojčilo Vučković, na njihov rad je vrlo malo primedbi. Bez obzira na manjak zaposlenih i obimnog posla koji obavlja ukupno samo 6. radnika, ipak se trude da ispoštuju sve stranke u postupku. Radnici su za primjer u ponašanju prema strankama. Oni su dobili ocjenu 4.

3. Na trećem mjestu su škole. Osnovne i srednje škole. Njihov rad je otežan, jer je nametnuto veliko gradivo učenicima od strane Ministarstva prosvjete, kako bi se zaradilo na knjigama, dok skoro 70% od ukupnog gradiva je nepotebno.

Prosvjetni radnici u srednjim i osnovnim školama u Tutinu, dobili ocjenu 4.

4. Na četvrtom mjestu je Prekršajni sud, zbog nedostatka radnika i veoma obimnog posla, svoj posao rade u skladu sa zakonom i dobili su ocjenu 3.

5.Na petom mjestu je Policijska stanica u Tutinu. imala je i pritužbi i pohvala. Pohvale su bile na rad administrativnih radnika, čiji je šef Mirsad Mecinović- Vrlo mali broj radnika obavlja obiman administrativni posao.

Najveći problem koji još uvijek ne rješava policija u Tutinu, jeste trgovina drogom. Skoro 70% droge i cigareta prođu kroz Tutin. Skrivanje narko dilera vrše pojedini policajci, koji su bili dio kriminalnog klana od 2008-2018 godine, a koji su ostali na funkcije u Tutinu i nakon odlaska njihovog šefa. Ti policajci su dobro obučeni, tanje sastanke još uvijek imaju sa bivšim šefom i dalje rade zajedno. Ono što je najvažnije, jeste da nema planskih ubistava kao u periodu od 2008-2018 godine i to je nešto jako važno.Policija je dobila ocjenu 3.

6. Na šestom mjestu su ostale institucije koje su dobile ocjenu 2.

7. Na sedmom mjestu je Elektroras ili EPS. Do sada najgora institucija u Srbiji. Ne samo u Tutinu, već i u ostalim gradovima Srbije. EPS-om vlada mafija. Postoji jedan broj radnika u Tutinu, koji su izuzetno dobri , odgovorni i pošten, dok jedan dio kojim upravlja mafija iz vrha, pljačka narod kako zna i umije. Postoje tri firme u Tutinu u sklopu Elektrorasa,valjda i u cijeloj Srbiji. Niko osim, njih samih a možda ni oni ne znaju ko je za šta zadužen i ko pripada kojoj firmi. Narod je zbunjen, ponižen i opljačkan. Obavili smo razgovore i sa ostalim narodom u drugim gradovima, situacija je skoro identična. Mafija je u vrhu EPSa i ne bira sredstva kako da dođe do novca. Ono što je strašno u opštini Tutin, jeste da narod sam finansira sve troškove dovoda struje, od bandera, do kablova, strujomera, čak mnogi sami finansiraju i trefostanice pa im EPS otme i prisvoji u svoje vlasništvo.

Ono što ćemo mi uraditi kao NVO, jeste da ćemo tražiti od Evrope a i predsjednika Srbije, da u našu državu dobijemo novu elektroprivredu, sa novim rukovodstvom , koja će obnoviti elektro mrežu u svim selima. Mnoga sela nemaju struje što prvi vjetar puhne ili zagrmi u opštini Tutin.

EPS je dobio ocjenu 1. zbog najvećeg broja pritužbi i žalbi na njihov rad.

Mi nastavljamo sa kontrolom rada državnih institucija, imamo najbolje članove organizacije koji postoje u svim institucijama u Tutinu. Samo tako možemo vršiti potpunu kontrolu rada državnih institucija. Cilj nam je da se sprovodi i poštuje zakon, da naš narod ostvaruje svoja prava u skladu sa zakonom. Da se ispoštuje svaki insan u postupku, da se realizuju zahtjevi i da se narodu pruži sve ono što zakon ove države nalaže.

Zakoni su dosta dobri, samo ih treba sprovoditi.

Rekao je za naš portal direktor NVO Zambak Naser Bakić