Srbija je dužna da pomaže svoj narod a ne Dijaspora, samo treba postaviti prave ljude na čelu institucija koji znaju šta da traže od države

0
612

Država je dužna da pomaže svakom siromahu, pomoć dijaspore je samo njihova drobra volja da pomognu svom narodu. Ljudi koji su na čelo važnih institucija, skoro nikada nijesu poslali zahtjev državi da je nešto potrebno, a onda kukaju na predsjednika. Pa vi tražite ono što vam teba, jer predsjednik ne zna šta kome treba.

Svako lice koje nema prihoda, ili ima prihod ispod 12.000,00 dinara mjesečno, ima pravo na socijalnu pomoć. Kao prihod se ne ubraja dečiji dodatak.

Pravo na novčanu socijalnu pomoć pripada kako pojedincu tako i porodici, koji svojim radom, prihodima od imovine ili iz drugih izvora ostvaruju prihod manji od iznosa novčane socijalne pomoći, odnosno osobama koje nemaju dovoljno sredstava za život i isplaćuje se mesečno. To je osnovni oblik novčane pomoći socijalno ugroženim osobama.

Tako da je država uredila sistem koji brine o siromasima.

Svaka institucija treba da pismeno pošalje zahtjev nadležnoj instituciji za pomoć. Ako niko ne šalje zahtjev, država i ne zna koliko ima siromaha. niti zna kome je pomoć potrebna. Znači da pojedinac ili porodica KOJI SU SLABIJEG IMOVINSKOG STANJA, TREBA DA SE OBRATE CENTRU ZA SOCIJALNI RAD PREMA MJESTU PREBIVALIŠTA. Tada Centar preuzima ostali dio posla i rješava problem siromaštva.

Srbija pomaže druge države a Sandžak pomaže Dijaspora, zašto, zato što iz Sandžaka nema ko da traži pomoć od države, već to čine pojedinci tražeći od Dijaspore. Nije dužna Dijaspora da pomaže državu Srbiju, jer Srbija ima novca dovoljno, samo treba postaviti adekvatne ljude na funkcijama, koji znaju da traže šta je potrebno…

Za Pester Press Naser Bakić