Srbi u Tutinu skoro svi zaposleni u policiju, ne poštuje se nacionalna struktura

0
1540

Nakon istraživanja koje su sproveli naši novinari, došli smo do podataka da se ne poštuje nacionalna struktura zaposlenih u PS Tutin.

Pismeni zahtjev koji su uputili naši novinari Policijskoj Upravi u Novom Pazaru dana: 5.3.2020. godine, da se dostave informacije od javnog značaja , vezano za ukupan broj zaposlenih u PS Tutin, kao i za nacionalnu strukturu, dobili smo odgovor samo na jedno pitanje da je ukupan broj zaposlenih 85. u Policijskoj Stanici u Tutinu, dok na druga pitanja nijesmo dobili odgovore u dopisu broj: 037-475/20 od 26.5.2020. godine.

Nakon detaljnog usmenog istraživanja naših novinara, došli smo do nezvaničnih podataka da je nacionalna struktura sljedeća:

Ukupan broj zaposlenih u PS Tutin je 85, i to je tačan podatak koji smo dobili od PU Novi Pazar, dok za nacionalnu strukturu nijesmo dobili odgovor, već smo samo istraživali preko naših kanala, pa je od toga broja, prema još nezvaničnim podacima:

  1. Bošnjaka ima 45 zaposlenih u PS Tutin
  2. Srba ima 40 zaposlenih u PS Tutin

Prema podacima koje smo dobili, Tutin kao opština ima oko 40 hiljada stanovnika, dok kao grad ima oko 15 hiljada stanovnika. Bošnjaka ima oko 99% dok Srba ima oko 1% u opštini Tutin.

Imajući u vidu ove podatke, vidimo da se ne poštuje nacionalna struktura, pa je jedino rješenje da se primi još novih policajaca Bošnjaka, kako bi se bar malo ublažila ravnopravnost.

Kako Pesterpress saznaje, u PS Tutin je skoro uvijek bilo oko 70-80% Srba zaposleno u Policijskoj stanici u Tutinu, što znači da se nikada nije poštovala nacionalna struktura zaposlenih.

Kako Pesterpress saznaje, državna bezbijednost ili BIA, zapošljava ukupno 3. radnika u PS Tutin a od toga 2. Srbina i jednog Bošnjaka. Bez obzira što je jedan Srbin otišao ovih dana u penziju, ipak ponovo se planira novi radnik srpske nacionalnosti na njegovom mjestu…

Za Pesterpress Naser Bakić