IDEALI ETIKE BOSNE I POLITIČKI DISKURS

0
588

Piše:
akademik prof. dr. Šefket KRCIĆ

Internacionalni
univerzitet u Goraždu

Univerzitet
u Novom Pazaru

Fakultet
za islamske studije-Novi Pazar

Abrstact:

Autor u ovoj originalnoj raspravi, sa minimalnim brojem
citata, a na temelju brojnih izvora i relevantne literature, slobodno,
kritičko-analitički preispituje ključne vrijednosti etičkih ideala u bosanskoj
tradiciji. Da bi se o ovoj temi moglo relevantno etički razmatrati, pored
filozofskog, potrebna su i druga znanja, posebno političko, sociološko,
antropološko, etnološko, pravno, ekonomsko, historijsko i druga iz domena
humanitarnog znanja.  Etika Bosne nije
dovoljno istražena i znanstveno proučena tema. Zato, autor sebi daje u zadatak
da na pregledan i sažet način sagleda detalje analize etičko filozofskih i
aksioloških sadržaja. Ključna poenta ovog stvaralačkog postupka jeste da se
etika primijeni u domene političkog diskursa. Ova tema je nastala kao proizvod
dugogodišnjih istraživanja i duboke vjere 
u etiku Bosne.  Iz tih razloga, u
ovom radu želim lansirati krucijalne poruke o neophodnosti etičkog ponašanja u
političkom životu Bosne i Hercegovine, kako bi ova zemlja bila još veći primjer
od švicarskog modela suvremene demokratije u kojoj su prisutna tri naroda i tri
evropska jezika.  Upravo bosanska
tolerancija je nadvisila sve primjere evropskih modela tolerancije od perioda
renesanse, izuzimajući kobni agresorski period od 1992-1995, do danas. Ključni
sadržaji ovog rada su od uvodne rasprave od morala do etike, preko ideala
Bosne, preko etičke dimenzije bosanskog ponašanja i poštenja, etičkog smisla bosanskog
duha, preko povjerenja kao temeljne kategorije etičkog kodeksa, medijske
prezentacije etike, vjerovanja u etiku Bosne i ideju dobra – čini dobro, da se
dobrom vrati, etika slobode i ljudskih prava, etičke vrijednosti, politički
diskurs Bosne, odnos etike, ideologije i liberalizma, genocid i etika, politika
pomirenja, budućnost etičkih misli do završne riječi, zašto se treba baviti
etikom? To su neka od pitanja koja pokreću, otvaraju i osmišljavaju u ovom
radu.

Ključne riječi: Bosna, etika, politika, liberalizam. Ideologija vrijednosti, religije (islam, pravoslavlje, katoličanstvo), merhamet, stoičke vrline, etički ideal, moral, etičke kategorije, sloboda, pravo, pravda,  mir, historija, činjenice, genocid, pandemija, politika pomirenja, prevrednovanje.