Muslimani ne treba da se plaše, oni treba samo da čvrsto vjeruju u Allaha,virus je protiv onih koji ubijaju i muče muslimane

0
1258

Allah je poslao virus kako bi uništio one koji ubijaju i muče muslimane samo zbog toga što su muslimani.

Godinama nevjernici muče i ubijaju muslimane,pogotovo Jevreji u Palestini,koji su došli kao izbjeglice i samo su ih muslimani zaštitili u Palestini,svi ostali narodi su ih ubijali jer su pravili nerede na zemlji. Kada su Jevreji postali brojni,oni su se uzoholili i počeli otimati zemlju iz koje su ih muslimani hranili i na kojoj su ih muslimani spasili od drugih naroda.

Ti Jevreji su danas u svim državama svijeta i upravljaju sa skoro svim državama svijeta.

Svi nemiri na zemlji proizilaze od prljavog plana Jevreja,jer su oni sljedbenici šejtana a šejtan je najveći neprijatelj insanima na zemlji.

Nakon mučenja,otimanja imovine i ubijanja u Palestini,nevini muslimani se ubijaju i u Siriji,Iraku a sada i u Kini i Indiji. Devedesetih godina i u Bosni su ubijali muslimane samo zato što su muslimani.

Suze djece,suze jetima,suze fakira,suze muslimana kojima je učinjena nepravda,kao i čista šehidska krv muslimana,natopila je cijelu zemlju, pa je Allah da bi spasio muslimane,poslao bolest koja pogađa i ubija ,samo narode koji su ubijali i mučili muslimane.

Neka muslimani otvore sve džamije,neka klanjaju sve namaze,jer ako potpuno vjeruju u Allaha,oni znaju da je smrt samo od Allaha i to samo kada je propisano a nikako prije ili kasnije.

Kada Allah pošalje kaznu narodu,ne postoji nijedna država,niti narod koji se može suprostaviti. Zato,muslimani treba samo iskreno i čvrsto da vjeruju u Allaha,jer je ovo kazna za one koji nevjeruju…

Za Pešterpress Naser Bakić