Invalidi nemaju pravo da svjedoče,Sudska jedinica u Tutinu nema stazu za invalide,nema ni lift

0
1258

Osnovni sud u Novom Pazaru,Sudska jedinica u Tutinu,nema stazu,niti ulaz za invalide,što je suprotno zakonu.

Svaka javna ustanova po zakonu mora imati posebnu stazu za invalide,kako bi mogli sami sa kolicima ili uz pomoć staratelja nesmetano obaviti svoj posao. Ustanove javne moraju imati i lift a svakako i toalet za invalide.

Mnogo javnih ustanova u Tutinu su bez uslova za invalide,čak možda 99%. Tako da staratelji moraju da nose invalide do mjesta gdje je potrebno da obave svoj posao,jer je sa kolicima onemogućeno bez staze i lifta.

Međutim,Sudska jedinica u Tuztinu ima sudnice na spratu,nema stazu za invalide niti ima lift. Pa su invalidi nemoćni da dođu do sudnice,nekada se pojavljuju kao svjedoci u postupku a nekada kao privatni tužioci.

Ono što je potrebno, što hitnije uraditi,jeste da se napravi staza posebna za invalide do ulaza u sudu a onda i lift,koji bi mogao da koristi invalidima da dođu do prvog sprata,odnosno do sudnica,kako bi ostvarili svoje pravo kao stranka u postupku.

Prava invalida u Sandžaku su ugrožena a malo ko brine o njima.

Ako nije moguće napraviti lift, onda u jednoj prostoriji na prizemlju otvoriti posebnu sudnicu,gdje bi invalidi i bolesni mogli da prisustvuju suđenju i na taj način iskoriste svoje zakonsko pravo…

Za Pesterpress Naser Bakić