EPS nasilno otima i krade imovinu naroda i prisvaja je u svoje vlasništvo

0
1998

Duži niz godina se šuti o tome kako EPS Srbije krade imovinu naroda. Naime, radi se o tome da građani i mještani sami dovode struju do svoje kuće, odnosno kupuju bandere, žice, kopaju i postavljaju sve o svom trošku i kada dovedu struju do svojih domova, Elektroras nasilno im prisvoji njihovu imovinu i postane nasilni vlasnik imovine koju je narod sam finansirao.

Da zlo bude veće, Elektroras je ukrao i mnoge trafostanice koje je narod finansirao i prisvojio ih u svoje vlasništvo EPS-a.

Mjesečna preplata za svakog potrošača fizičko lice je 870 dinara, dok za pravna lica iznosi preko 1000 dinara i to je namijenjeno za održavanje i izgradnju mreže za struju, što znači da bi EPS morao sam snositi sve troškove na mreži a ne narod. Zašto onda naplaćuju preplatu, za šta ona koristi ako sve narod plaća?

Zamislite da narod plaća sve od trafostanica,bandera,žica,kutija za strujomere,strujomere i sve ptrebne priključke a da na kraju Elektroras im sve to otme i postane vlasništvo EPSa Srbije.

NVO Zambak iz Tutina će obavijestiti sve nadležne institucije o ovoj krađi,jer se prema našim saznanjima ovo otimanje i krađa sprovodi već nekoliko godina i to u mnogim gradovima Sandžaka.

Skandalozno je i to da se stanje strujomera na nekim mjestima se ne čita mjesecima pa kada se očita, onda plaćaju kilovate po cijeni crvene zone, jer se ne raspoređuje na mjesece koji su protekli a nije očitano stanje, već se obračunavaju kao potrošnja za jedan mjesec.

EPS prati korisnike i kada sazna da su penzioneri, te da se na njih vodi strujomer,oni im šalju rješenja o izvršenju, blokiraju im penziju i do 70% bez ikakvog razloga ili platu a najviše penzije,jer se penzioneri malo razumiju o tome. Zakon kaže da sva potraživanja zastarevaju nakon godinu dana za struju i komunalije. EPS nezakonitim rješenjem o izvršenju, krade narod bez razloga a i za strujomere koji su odjavljeni prije 20 godina tovari narod i otima im novac sa računa…

Evropska Unija, kao i kancelarije OEBSa će biti upoznati o ovoj krađi i otimanju od naroda…

Za Pesterpress Naser Bakić