Priča policajca Muse Hadžića, kako je policija obavljala svoj posao prije 60 godina

0
1613

Policajac Musa Hadžić iz sela Gurdijelje na Pešteri, koji danas ima 87 godina,kaže da je za vrijeme dok je on obavljao dužnost policajca,bilo čast biti službeno lice.

Prvo se poštovao učitelj,nastavnik,ljekar,policajac,predsjednik opštine i svi pošteni ljudi.

Radio sam posao sa voljom, jer nijedan posao ne možeš raditi ako nemaš volje,kaže Musa.

Policiska stanica je bila u Tutinu i njena ispostava u selo Melaje. Za cijelu opštinu Tutin imalo je najviše 18 policajaca.

Od vozila smo imali samo jedan džip i dva zastavina vozila. Džip se zvao ,,Gasni ,, sa njim smo išli na terene,bile su jake i veoma hladne zime,pa ni džip nebi mogao ići do nekih sela.

Načelnik policije u Tutinu je bio Koničanin a neko vrijeme i Rešović,oboica su bili pošteni i čestiti ljudi.

Mnogo poslova smo obavljali pješice. Velika većina ljudi su govorili istinu. Besa je bila jača od zakona. Zakon je uvijek zabranjavao ubijanje,međutim,ako bi neko dao besu da će ubiti nekoga,onda je to bilo jače od zakona, jer bi morao ispuniti besu.

Da je danas poštivanje zakona kao tada,za Tutin bi bilo dovoljno 5 tadašnjih policajaca.

Policajac je bio karakteran u obavljanju dužnosti, morao je štititi zakon i pošteni narod. Kada bi se policajac u tom vremenu bavio kriminalom kao danas, mjesto bi mu bilo na ,, Goli otok,, sve do smrti i niko iz njegove porodice nikada nebi mogao dobiti državni posao.

Policija je bila ogledalo države,nije mogao svako biti policajac,prvo se gledalo porijeklo,sposobnost a najviše karakter.

Zakon se poštovao i sprovodio maksimalno. Nije bilo pošteđenih.

Plata policajca je bila dovoljna da izdržava porodicu od 10 članova. ..

Dio priče zapisao Naser Bakić