Doc.dr. Kemal Džemić objavio značajno djelo za Tutin

0
1454

Svaki insan je velik onoliko koliko veliča i pomaže druge insane.

Pored toga što je izveo najbolje generacije kao profesor Gimnazije u Tutinu,kao i profesor na Internacionalnom Univerzitetu u Novom Pazaru,ipak je želeo da uvede u historiju svoj narod.

Djelo docenta doktora Kemala Džmića iz Tutina,inače profesora književnosti na Internacionalnom Univerzitetu u Novom Pazaru i profesora Gimnazije u Tutinu izazvalo je veliku pažnju čitalaca u Sandžaku i šire.

Značajno djelo za Tutin pod nazivom ,, Gimnaziski Kazivar,, sadrži mnoge intelektualce iz Tutina,koji su uspješni i od haira svom narodu.

Knjiga je obimna i sadrži biografije uspješnih insana iz Tutina,kao i njihova djela u skraćenoj verziji.

Namjera intelektualca i budućeg akademika Kemala Džemića, je iskrena u želji da predstavi svoj kraj,pogotovo Tutin. Kraj koji ima mnogo uspješnih insana,jer svaki grad je vrijedan onoliko koliko ima učenih i uspješnih insana u njemu.

Ovo djelo koje ima veliku vrijednost sadrži blago satkano na 400 stranica,što je zahtjevalo veliko vrijeme. Ljubav doktora Kemala Džemića prema svom zavičaju,narodu i Sandžaku, bila je velika a to je dokazao što je svoje veliko vrijeme i iskreni trud posvetio pišući ovo značajno djelo za Sandžak.

Ma koliko govorili o ovoj knjizi,uvijek je manje od njene vrijednosti i iskrenih namjera doktora Kemala Džemića.

Pored svih intelektualaca i uspješnih ljudi iz Tutina,nalazi se i moje ime,tako da ovom prilikom najiskrenije čestitam doc.dr. Kemalu Džemiću i zahvaljujem se za sve što je uradio za svoj narod do sada. ..

Za Pesterpress Naser Bakić