Predmet za ubistvo Skarepa prebačen iz Užica u Novi Pazar, Tužilac Pavle Markićević se razboleo

0
1779

Nakon što je podignuta optužnica protiv policajca Raice Beloice policajca iz Tutina, Viši sud u Užicu se oglasio nenadležnim da sudi.

Kako Pesterpress saznaje Viši sud u Užicu je na zahtjev NVO Zambak iz Tutina,donio rješenje da nije nadležan da sudi za ubistvo Fahrudina Skarepa,jer se ubistvo desilo na teritoriji koja pripada Višem sudu u Novom Pazaru.

Sa druge strane,podorica ubijenog Skarepa želi da prati tok suđenja pa zbog daljine nije u mogućnosti da se često informiše o toku suđenja.

Nakon što je Viši sud u Užicu doneo rješenje da se predmet prebaci iz Višeg suda u Užicu koji nije nadležan u Višem sudu u Novom Pazaru koji je nadležan, Viši tužilac u Užicu Pavle Markićević se razboleo. Napominjemo da je tužilac Markićević kućni prijatelj Višeg tužioca Filimonovića iz Novog Pazara koji je skoro godinu držao u fijoku predmet a zatim ga prebacio u Užice svom kolegi,jer po zakonu Viši tužilac iz Novog Pazara Filimonović ne može više biti tužilac u predmetu protiv policajca Raice Beloice koji je ubio Fahrudina Skarepa.

Skandalozno je da se toliko zalaže viši tužilac Pavle Markićević iz Užica, protiv koga je NVO Zambak podneo prijavu zbog zloupotrebe službenog položaja i ne podizanje optužnice u zakonskom roku.

Kakav je dil između tužioca Filimonovića iz Pazara i Markićevića iz Užica,zašto se oni toliko zalažu za ubicu umjesto za žrtvu.

Da li ova dva tužioca griže savjest da je ubijen jedihnik i da je ugašena jedna porodica,da je oduzet jedan mlad život koji je počeo tek da živi i da će ih zbog toga stići Božija kazna.

Zakon nalaže da tužilac bude na stranu žrtve i da goni ubicu,međutim,Markićević i Filimonović oboica tužioci hoće da okrive žrtvu i zastupaju ubicu.

Nije mi čudo za tužioca iz Novog Pazara Filimonovića on je bio policajac na Mehovom kršu pa se od njega drugo i ne očekuje ali,šta je sa ovim iz Užica što hoće da brani ubicu nije mi jasno.

Mi nećemo stati sve dok se ne obuhvate u optužnici i počinioci i nalogodavci jer se radi o svirepom i planiranom ubistvu u kojem je učestvovao i starešina iz PS Tutin. Optužnica se mora proširiti i na nalogodavce ili ćemo cijeli Sandžak dići na noge…

Za Pesterpress Naser Bakić