Sandžaklije Albanci i Bošnjaci odbranili Beograd 1915 godine

0
2140

Vojsku iz Sandžaka koja je brojala 5956 naoružanih vojnika Sandžaklija, Albanaca i Bošnjaka,muslimana, predvodio je Šemso Midović iz Sjenice za odbranu Beograda 1915 godine. Mnogi Sandžaklije su poginuli u tom ratu.

Snage koje su napadale Beograd su bile sačinjene od Treće austrougarske armije, kao i 22. nemačkog korpusa. Treća austrougarska armija se sastojala od 130 pešadijskih bataljona, 136 artiljerijskih baterija, 4 avionska odeljenja, kao i od rečne flotile sa 9 monitora i 20 drugih brodova.

Major Dragutin Gavrilović je tada pred bitkom rekao; ,, Nestala su srpska imena u ovoj vojsci,,. Mnogi su se čudili za tu rečenicu ali, kada je rekao da ima muslimana iz Sandćaka oko 6 hiljada,onda im je bilo jasno da je Srba bilo manje,jer je najviše bilo muslimana iz Sandžaka za odbranu Beograda. Pored muslimana,bilo je i drugih vjeroispovijesti i nacija.

Da su Sandžaklije najbolji borci,dokazuje i to da su u svakoj bitci bili pobjednici. Ratovali su i za Tursku na Čanakalje i Galiciji i pobjedili.

Pozivu su se odazivali svi narodi koji su živjeli u tadašnju Kraljevinu Srbiju a i Sandžaklije u najvećem broju,jer su bili najbolji borci.

Sandžaklije su najači borci, samo treba da se razmnožavamo i za 50 godina možemo vladati Balkanom.
Kada je država bila pravedna prema svim narodima,svi su je voleli i davali živote za nju.

Zašto nijedan spomenik nije podignut muslimanima u Beogradu a jevrejima jeste, to je sramota za Srbiju-

Za Pesterpress Naser Bakic