Zašto ljudi danas hrane pčele

0
2237

Prvo počinjemo sa ajetom iz Kur'ana,jer je Allah objavio suru o pčelama i ona je pod brojem 16 u Kur'anu i ima 128 ajeta.

Kuran / Sura 16. En-Nahl (Pčele)

Allah, dž.š., kaže: „ Gospodar tvoj je pčelu nadahnuo: “Pravi sebi kuće u brdima i u dubovima i u onome što naprave ljudi, zatim, hrani se svakovrsnim plodovima, pa onda idi stazama Gospodara svoga, poslušno!” Iz utroba njihovih izlazi piće različitih boja koje je lijek ljudima. To je, uistinu, dokaz za ljude koji razmišljaju.“ En-Nahl, 68-69.

Ako pogledamo kako izgleda pčela kada se pusti i počne praviti sebi kuću,vidimo da su naši stari pravili košnice baš takve a nikako četvrtaste.

Kako su ljudi počeli praviti četvrtaste košnice ili kuće za pčele, od tada je pčelu napalo mnogo bolesti i od zada se pčela hrani.

Dok je pčela bila u takozvanim trmkama koje su bile okrugle,ona se sama hranila i borila protiv svih bolesti.

Najvjerovatnije da je matica na vrhu trmke u okruglim kućama,dok u četvrtastim je to nemoguće.

Četvrtasti ramovi odvajaju pčelu i ona postaje nemoćna i nejaka da se bori protiv bilo čega,dok u ukruglim trmkama je pčela jedinstvena kako se vidi i na fotografijama.

Ranije su pčele davale med i za insane i za sebe,danas moraš da je hraniš da bi opstala.

Mislim da bi trebali iznisliti okrugle kućice za pčele u kojima bi bio samo jedan ram okrugo poput ovog sa fotografije kako bi pčela bila snažna i jaka. Pčela je jaka i snažna samo ako je cijeli roj ujedno kao kada se sama okači na nekom drvetu a jasno pokazuje i ova fotografija.

Evo kako se odvaja pčela u četvrtaste košnice, to je samo lakše da se vadi med ali,ako pčela ne može da opstane, onda je to uzaludno…

Za Pesterpress izneo svoje mišljenje Naser Bakić