Zaustaviti iseljavanje stanovništva za 100 evra

0
1565

Iseljavanje stanovništva iz Srbije je sve brojnije,prosjek godišnje ima manje stanovnika za oko 60 hiljada,što za 10 godina biće manje stanovnika koliko cijela Crna Gora,koliko jedna država,ili koliko Luksemburg.

Država treba prvenstveno da se zabavi sa tim problemom.

Jedan prijedlog bi trebao da se nađe u Skupštini Srbije a predložiće ga NVO Zambak iz Tutina,taj prijedlog je da sva nezaposlena punoljetna lica primaju socijalnu pomoć od države po 100 evra mjesečno. Tako da bi prosjek u porodici od 5 članova imao 500 evra mjesečno.

Novac bi izdvajala Nacionalna služba za zapošljavanje,jer svakako oni imaju evidenciju o licima koja nemaju posao a javljaju se nekoliko godina na Biro rada ili NSZ.

Novac bi država izdvajala od poreza koje uzima od goriva i struje,jer su to milijarde godišnje.

Imamo najskuplju struju i gorivo u regionu i Evropi,zar od tolikoh poreza ne možemo plaćati nezaposlena lica, sve dok im se ne obezbijedi posao.

Ako bi nezaposlenim licima obezbijedili 100 evra mjesečno,besplatne karte prevoza,besplatno liječenje , školovanje i praktične nastave za učenje zanata,drastično bi se smanjio broj iseljavanja.

Sve evropske države imaju socijalni program kojim obuhvataju sva nezaposlena lica i plaćaju im mjesečno novčanu nadoknadu,ćak im plaćaju i stan.

Država bi imala interesa da otvara nova radna mjesta,kako bi smanjila troškove finansiranja nezaposlenih lica.

Za Pesterpress Naser Bakić