Muslimanska nova 1441 godina počinje večeras

0
1293

Muslimanska nova godina ili Hidžra počinje večeras sa akšam namaza,ona je veoma važna za cijeli umet jer je od tada islam počeo da se širi velikom brzinom, pa su muslimani u Medini postali većina koja je zauzela vlast u tom gradu. Zbog pravde koju je poslanik Muhammed alejhi selam uspostavio u tom gradu,svi su ga poštovali i grad je po njemu dobio ime Medina-Poslanikov grad.

Hidžra (arapski: هِجْرَة, higret – selidba) je selidba Poslanika Muhammeda sa prvim muslimanima iz Mekke u Medinu i označava početak islamskog kalendara, prema kojem muslimani računaju vrijeme. Ovo se zbilo u septembru 622. godine .

Preseljenje je bilo postupno, oko 313 muslimanskih porodica se iselilo u Medinu u roku od tri mjeseca, između mjeseci muharrema i rebiul- evvela 622. godine n.e. Posljednji se preselio sam Muhammed s prijateljem Ebu-Bekrom, i to upravo u noći u kojoj su Mekkelije pokušali atentat na njega. Grad Medina, nakon Hidžre, postaje središte Muhammedovoga.s. djelovanja te mijenja naziv iz Jesrib (kako se do tada zvala) u Medinat al-Nabi (arap. Poslanikov grad), ili kraće Medina. ..