Konačno podignuta optužnica protiv policajca iz Tutina za ubistvo Skarepa

0
1516

Više javno tužilaštvo u Užicu,podiglo je optužnicu protiv policajca Raice Beloice iz Tutina za ubistvo Fahrudina Skarepa iz Pokrvenika,opština Tutin.

Osumnjičeni je u noći izmedju 29. i 30. septembra 2017 godine ubio Fahrudina Skarepa (22) iz Tutina selo Pokrvenik.

Nakon prebačaja predmeta iz Višeg tužilaštva u Novom Pazaru u Više tužilaštvo u Užicu, prošlo je skoro dvije godine, pa porodica Skarep oštećena može podneti zahtev za naknadu nematerijalne štete za ne suđenje u zakonskom roku.

Više tužilaštvo u Užicu će predmet prebaciti u Novi Pazar,kako je i zahtevala NVO Zambak iz Tutina,pismenim podnescima nekoliko puta, zbog daljine i nenadležnosti tog tužilaštva. Pritužbu na rad tužioca u Užicu NVO Zambak je podnela Republičkom tužilaštvu u Beogradu,pa će po pritužbi postupiti Apelaciono tužilaštvo u Kragujevcu.

Pored toliko napora da se pravda zadovolji,ipak je trebalo vremena.

Kada se predmet prebaci u Novi Pazar,obaveza je da se insistira da policajac koji je sada tužilac u Višem tužilaštvu u Novom Pazaru Filimonović nikako ne bude tužioc u tom predmetu a da može biti bilo koji drugi tužilac,koji će proširiti optužnicu na osnovu dokaza sa kojima raspolaže i na druga lica kao učesnike u ubistvu.

Za Pesterpress Naser Bakić