Kurban Bajram dočekalo 2.5 milijardi muslimana

0
526

Najveći blagdan muslimana Kurban Bajram ove godine je počeo 11 avgusta i traje četiri dana a dočekalo ga je oko 2,5 milijadi muslimana, što je najveći broj muslimana od nastanka Kur'ana.

Allah je naredio preko sure Kefser klanje kurbana onima koji su u mogućnosti.
Sura Kevser INNA EATAJNAKEL-KEVSER FE SALLI LI RABBIKE VENHAR INNE SANIEKE HUVEL-EBTER Prevod: U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog! * 1. Mi smo ti, uistinu, mnogo dobro dali, * 2. zato se Gospodaru svome moli i kurban kolji, * 3. onaj koji tebe mrzi sigurno će on bez spomena ostati.

Sura ima tri ajeta a kurban se može zaklati prva trin dana Kurban Bajrama, od klanjanja Kurban Bajrama prvog dana pa sve do trećeg dana do zalaska sunca.

Propisi kurbana: Kurban mora prije svega biti zdrav,a može se klati ovca starosti od 6 mjeseci pa naviše, koza starosti od 1 godine pa naviše,krava dobi od 2 godine pa naviše i deva dobi od 5 godina pa naviše. Za kozu i ovcu može učetvovati samo jedno lice ili porodica, dok za kravu i devu do 7 lica učesnika ili sedam porodica.

Kurbansko meso se dijeli na tri dijela:

  1. Siromasima i nevoljnicima
  2. Komšijama i rođacima
  3. Porodici

Bajram ima svoje propise,obilazak rodbine,prijatelja,komšija i pomaganje i darovanje siromasima i nevoljnicima. Opraštanje jedni drugima i činjenje samo dobra.

Za vrijeme Kurban Bajrama u Meki se obavlja Hadž kao peta islamska dužnost muslimana,gdje se okupi iz cijelog svijeta muslimani, sve rase i nacije i veličaju samo jedno ime Allah.

Islam je dat svim narodima na zemlji kao put za srećan život,svi ostali putevi vode u probleme i propast.

Svim muslimanima svijeta Kurban Bajram mubarek olsun.

Za Pesterpress Naser Bakić