Crna Gora se zvala Sandžak i treba joj vratiti to ime

0
1413

Osmanlije su pripojili Crnu Goru Skadarskom sandžaku. Crna Gora je kratko vrijeme postojala kao poseban Sandžak od 1514. do 1528. i ponovo neko vrijeme između 1597. i 1614.

Imajući u vidu ove činjenice, Crna Gora treba vratiti svoje ime koje je nekada imala i da se treba zvati Sandžak a narod da promijeni naciju u Sandžaklije, tako će Sandžak postati nova država na Balkanu za koju su se borile sve nacije sa Balkana.

Granice Srbije i Crne gore nijesu priznate preko sandžaka, tako da Sandžak i dalje ostaje cjelovit.

U 16. vijeku Crna Gora je dobila specijalnu i jedinstvenu autonomiju u okviru Osmanskog carstva: lokalna plemena su bila oslobođena mnogih obaveza zbog takve autonomije. I pored svega toga, Crnogorci nisu htjeli da prihvate osmansku vlast.

Hercegovački paša Ali-paša Rizvanbegović je porazio Crnogorce na Grahovu 1836.

Cijela Crna Gora je naseljena Albancima,jer je Albanija najstarija država na Balkanu pa su sa Skadra većina tadašnjih Ilira prešli u tadašnji Sandćak koji se danas zove Crna Gora.

Narod Crne Gore je albanske krvi, svi Crnogorci su Albanci porijeklom.

Za Pesterpress Alija D.