Kvele Petrol pomaže za Bajram

0
734

Pored stipendiranja studenata na Internacionalnom Univerzitetu u Novom Pazaru, Kvele Petrol je za muslimanski blagdan Bajram poklonio pet dinara po svakom litru na gorivo u periodu od 01-05 juna 2019 godine.
Ovo je primjer drugima da trebaju pomagati u skladu sa svojim mogućnostima.
Lijepo je vidjeti da ima popust za Bajram, bez obzira koliko, važno je da se ispoštuje blagdan Bajram i da se narodu omogući da jeftinije zadovolji svoje potrebe za Bajram, sa druge strane podstičemo druge da se uključe i podignu svijest za važnost Bajrama.
Ako može za novu međunarodnu godinu imati novogodišnjih popusta, zašto za naš blagdan ne može imati bajramskih popusta.
Prodavnice trebaju obezbijediti i bajramske polone, kako bi se što više djece radovalo Bajramu i pridavali značaj našem blagdanu. Dijelite siromasima,siročadima i onima kojima je pomoć potrebna.
Puna podrška svima koji poštuju blagdane Bajrame i pomažu drugima jer nam to vjera islam naređuje…
Naser Bakić