Evo kako da znamo kada je Lejletul-Kadr

0
4605

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

“Mi smo Kur'an počeli objavljivati u noći Kadr – a šta ti misliš šta je noć Kadr? Noć Kadr je bolja od hiljadu mjeseci – meleki, i Džibril, s dozvolom Gospodara svoga spuštaju se u njoj zbog odluke svake, Sigurnost je u njoj sve dok zora ne svane.” (Kur'an, 97:1-5)

Allahov Poslanik Muahmmed, s.a.v.s., rekao je: “Znaci noći Kadr su da je ona čista i svjetla kao da je u njoj pun mjesec.Ona je mirna i tiha. U njoj nema ni prevelike hladnoće ni vrućine. U njoj, dok ne svane, ni jednoj zvijezdi nije dozvoljeno da padne.” U njene znake spada: “Što sunce kad ona osvane iziđe zaokruženo, bez uobičajenih zraka, kao da je pun mjesec. Taj dan šejtanu nije dopušteno da sa suncem iziđe.”
Allahov Poslanik Muahmmed, s.a.v.s., rekao je: ,, Noć Kadr tražite u neparnim noćima zadnjih deset dana mjeseca ramazana,,.
Allah da nam se smiluje da nam oprosti grijehe, ukabuli post i dobročinstvo koje činimo u ime Allaha,da svi insani na zemlji imaju hrane i vode, da prestanu ratovi i da nestane mržnje među insanima, da Allah uputi na pravi put sve narode na zemlji…
Preuredio Naser Bakić