Da li ste znali da je melek Džibril pomogao Poslaniku na Bedru

0
1255

Bitka na Bedru, (mjesto u blizini Medine) dogodila se 17. ramazana 2. godine po hidžri, ili 17. marta 624. godine. Muslimana je bilo 314 a njihovih neprijatelja, idolopoklonika je bilo 1.300.
Iako brojčano slabiji, muslimani su, predvođeni Muhammedom a.s. vojno porazili neprijatelje. Tada je poginulo 14 muslimana, a neprijatelja 70, ostali su zarobljeni.
Mnogi Hadisi a i sam Kur'an govori o Allahovoj pomoći koja je muslimanima došla prije i za vrijeme bitke na Bedru. U suri Ali Imran se kaže:

“Allah vas je pomogao i na Bedru, kada ste bili malobrojni – zato se bojte Allaha, da biste bili zahvalni”.

U istoj Suri se kaže također opisujući se bitka na Bedru:

“Imate pouku u dvjema vojskama koje su se sukobile: jednoj, koja se borila na Allahovu putu, i drugoj, nevjerničkoj, kojoj se činilo da pred sobom ima četiri puta više protivnika. A Allah Svojom pomoći čini moćnim o­noga koga o­n hoće. To je, zaista, dalekovidnim pouka”.

A jedan od mnogih hadisa u kome se opisuje bitka na bedru kaže da je Poslanik u jednom momentu uzviknuo” Raduj se Ebu Bekre, Allah nam posla u pomoć Džibrila sa svojom vojskom melecima, jaše na konju a sa krila mu spada prašina”[2]…