Jedan od predznaka sudnjega dana je kada će se ljudi takmičiti u izgradnji objekata, pa će ti objekti ostati prazni i životinje će se naseljavati u njima.
Pogledajte video kako je Tutin prazan, kako slobodno šeta napušteni konj…