Kako su se djevojke spremale za udaju na Pester

0
899

Pešter ima običaje i tradiciju koja se vijekovima prenosila sa koljena na koljeno. Djevojke se za udaju spremaju godinama. Pošto se djevojke udaju mahom preko prosaca, kada dodju svatovi, moraju odnijeti spremu. Pod spremom se podrazumjevalo: Ćilim,stazice, jambulije,vezano, heklano , odjeća, kasnije i namještaj.

Djevojke bi za spremu pozivale mobu. Seoske žene i djevojke bi pomagale djevojkama da se spremaju za udaju.

Vuna se morala prvo oprati, onda se grebenima pripremala za pređu. Pređu bi pripremali na mahaljkama i kudeljama, kasnije i na preljama. Nakon pripreme pređe, moralo se ofarbati, tako što se farba stavljala u vangama, onda se pređa stavljala u boju, nakon farbanja, pređa se smotavala na motavilo, neko i u klupčad.

Starije žene bi osnovale razboj, pripremile kirkit i pozivale mobu za tkanje.

Prvo bi se djevojka isprosila, onda bi se odredilo vrijeme čekanja, kada će svatovi doći za djevojku, taj rok se ostavljao za spremanje spreme za djevojku.

Većina čilima, stazica, jambulija, bila je crvene boje, jer crvena boja simbolizira ljubav.

 

Sprema se davala kada bi svatovi došli za nevjestu…

Za Pesterpress Jasmina Tahirovic iz Tutina