Zašto je pešterski sir najbolji

0
1254

Tajne pešterskog sira prenose se sa koljena na koljeno. Mnoge planinke, kako zovu pešterske žene koje skupljaju sir, kažu da za kvalitetan sir prvo zavisi od paše, gdje pase stoka, trava je najbolja prirodna, gdje je bacano samo stajsko đubrivo. Do kvaliteta i ukusa sira zavisi i da je varanika koja se siri taze, to znači da se usiri odma nakon muže krava ili ovaca. Takođe je jako važno da se prilikom muže koristi drvena štruglja, jer se u njoj najbolje čuva kvalitet varanike. Za kvalitet i ukus sira zavisi i to da je sva posuda od drveta, jer je prirodno drvo najbolji čuvar kvaliteta sira i mlijeka. Mljekar gdje se smješta i čuva  sir u drvenim kacama, mora imati prirodne zidove, od kamena, od plota ili od drveta, pod mora biti samo  zemlja, ili drvena daska, ne manje od 5cm debljine, najbolje zemlja jer tako zadržava prirodnu vlažnost vazduha u mljekaru i ne može biti vrućiana, krov mora biti pokriven slamom ili ševarom, može i šašovcima.

Sir se stavlja iz grudnjače u kacu, soli se krupnim bijelim soljom, kada se napuni kaca,tako stoji najmanje tri dana, tek tada se stavlja drveni krug i glatki kamen  na krug. Cika mora biti od surutke i ona se stavlja tek kada sazre sir, jer sir ima svoju ciku koja se od mladok sira ispušta dok sir sazrijeva, ako nema surutke, može i voda da se prokuha i da se doda krupne bijele soli, onda se voda ohladi, pa se hladna sipa u kacu gdje je sir. Jako je važno da se svaki posao počne sa bismilom i da se završi sa fatihom…

Za Pesterpress Destanovic M.