BANKA NAPLAĆIVALA KLIJENTIMA KAMATU OD 35,95 %

0
743

Kako su banke godinama krale klijente, sve je više onih koji su se opekli i nikada više neće uzimati kredite.
Ugovor koji je jedan klijent potpisao sa bankom i uzeo 200 hiljada dinara kako bi podmirio neke troškove, morao je da vrato više nego duplo.
Banka je klijentima naplaćivala kamatnu stopu od 35.95 %, što je u svijetu najveća kamatna stopa, ovakva stopa ne postoji u zakonu ali je banke same određuju.
Ovim problemom treba da se pozabavi i Narodna banka Srbije, te da građani tuže banke što su ih pokrali.
Zamislite da su svima naplaćivali paprenu naknadu za obradu i praćenje kredita a da su sa previsokim, protivzakonskim kamatnim stopama uništili one kojima je kredit bio jedino rješenje da u ovoj siromašnoj državi podmire troškove.
Apelijemo na klijente da sve protivzakonite radnje prijave Narodnoj banci Srbije kako bi se zaustavio ovaj kriminal i krađa naroda od strane banaka…
Za Pesterpress Sanela T.