Skandal u Sandžaku, udžbenike na bosanski jezik pišu Srbi

0
494

Kako već godinama u Sandžaku knjige na bosanskom jeziku pišu Srbi a ne Bošnjaci, mi imamo udžbenike koji su smiješni. Dvije rečenice su na bosanskom jeziku a tri na srpskom jeziku. Sve je urađeno amaterski i mješavina srpskog i bosanskog jezika. Ono čega najmanje ima u udžbenicima na bosanskom jeziku to je bosanski jezik.
Bošnjačko nacionalno vijeće se mora pozabaviti sa tim problemom, jer je protivzakonito, protivustavno da oni koji su studirali srpski jezik pišu knjige na bosanskom jeziku.
ATEISTI PIŠU O POSLANIKU MUHAMMEDU ALEJHI SELAMU
Mnogi pisci udžbenika na bosanskom jeziku u Sandžaku su ateisti i do juče su se ismijavali vjeri islamu, te poslaniku Muhammedu alejhi selamu a danas pišu o njemu, čak i protivzakonito i protiv vjere objavljujući svakakve gluposti u udžbenicima na bosanskom jeziku i sve ono što vjera islam zabranjuje.
Mi ćemo kao Nevladina organizacija pokrenuti postupak po zakonskoj osnovi da udžbenike mogu pisati samo oni koji su isključivo studirali na bosanskom jeziku i koji su kopetentni za to. Ono što ćemo mi predložiti Ministarstvu prosvjete jeste i to da bosanski jezik nesmiju predavati oni koji su završili studije na srpskom jeziku, već da to budu samo oni koji su završili bosanski jezik.
Ono što ćemo mi predložiti jeste da se uvrste pisci iz Sandžaka u udžbenike i da djeca uče udžbenike naših autora a ne stranih.
Mnogi koji se izjašnjavaju kao Bošnjaci, svoju djecu upisuju na srpskom jeziku, što je velika sramota ali, zbog amaterskog i nestručnog kadra, kao i loših udžbenika koje su amateri poisali i oni koji ni riječ neznaju bosanski, mnogi roditelji se opredeljuju da djecu upisuju na nastavi na srpskom jeziku.
Kako je moguće da BNVS, dopusti da Srbi pišu udžbenike na bosanskom to nam nije jasno. Imamo mi naših pisaca iz Sandžaka, profesora, koji su kopetentni i tražićemo da se oni uključe u pisanju udžbenika na bosanskom jeziku. Svakako da ima pisaca koji su jako kvalitetni i stručni i njih moramo uključiti a isključiti sve one koji su studirali na srpskom jeziku…
Naser Bakić