Pešterska sijena su zdrava hrana za stoku

0
932

Vijekovima se denula sijena, prvo u naviljke, neko u plastove a onda u sijena. Tako je sijeno koje se koristi za hranu stoke, bilo pripremljeno onako prirodno i zdravo, pa su i stoka bila zdrava. Ovakav vid čuvanje hrane je potpuno prirodan. Sijeno se suši na livadama u otkosima,dok je lijepo vrijeme prirodno,  onda se sakuplja i dene u sijena. Podina je široka i okrugla a sve što je visošije sijeno, bude uže i na kraju se završava , da bi se zaštitila od kiše i snijega.

Današnje metode jesu lakše ali, nije zdravo sijeno koje je presovano. Prvo, to sijeno u takozvanim balama, dok se mašinski presuje, sve ono što je korisno u njemu se trehne. Slamke postaju polomljene a cvjetovi popadaju, tako da nema kvaliteta. Stoka teško preživa takvo sijeno a ima i mirisa od nafte dok se presuje, što je veoma štetno.

Vratimo ono sto je prirodno a to su sijena na fotografiji.

Za Pesterpress  Samra D.