Čiji su mezari u selo Lipica, stari stotinama godina

0
914

Selo Lipica nedaleko od Tutina, bogato je historiskim nasleđima . Mještani sela Lipica su savjesni i sačuvali su sve ono nasleđe, koje su zatekli nakon dolaska iz Albanije.

Kelimendi, ili  današnji Klimenti u selu Lipica borave nekoliko stotina godina. Prema riječima mještana, mezari koji se nalaze u ovom selu ,  okrenuti su baš onako kako se muslimani okreću, što znači, da je najvjerovatnije, muslimana u ovom selu bilo i prije dolaska Turaka. Mezari turski su drugačiji ( Oblik kamena) a ovo su najvjerovatnije muslimanski.

Kako nam je ispričao Sabit Klimenta, mještanin  ovog sela, da čak ni njegov djed,koji je živeo preko 100 godina, niti njegov otac koji je živeo skoro 100 godina,ne pamte da su njihovi roditelji znali čiji su ovo mezari. Prema riječima Sabita Klimente, preko 300 godina unazad, niko ne pamti da je neko znao a da prenese priču da su ovi mezari pripadali nekom narodu. Svi mještani ovog sela , prenosili su priču da je ovo mezarje zatečeno kada su oni došli iz Albanije na ovim prostorima. ..

Naser Bakić