MENJA SE HISTORIJA SANDŽAKA,MEZARI KOD NOVOG PAZARA DOKAZALI ISTINU

0
705

Arheolozi kod Novog Pazara pronašli zajedničko groblje hrišćana i muslimana

Obejanilo se ono o čemu sam pisao,Bošnjaci su me napadali a Srbi su šutjeli.Evo dokaza da je u Novom Pazaru bilo muslimana prije dolaska Turaka,evo dokaza da su Srbi sve što je bilo od Ilira prisvojili. Ovo su Srbi pisali pa pročitajte.Sramota je da su naši historičari toliko gluhi i nijemi ,da nikada nijedan tekst nijesu napisali koji bi pobio lažnu srpsku historiju o Sandžaku.

Tekst preuzet

U blizini Petrove crkve u Novom Pazaru arheolozi su pronašli groblje iz srednjeg vijeka u kojem su se, na osnovu prvih nalaza, ukopavali hrišćani i muslimani. Dosadašnja arheološka istraživanja pokazala su da je ovo važno nalazište i prvi primjer u ovom dijelu Balkana, javlja Anadolu Agency (AA).

Prema riječima arheologa iz muzeja “Ras” u Novom Pazaru iz Arheološkog instituta u Beogradu, koji rukovode arheološkim istraživanjima na ovom mjestu, po prvi put se na ovom području, za taj period, konstatuje i specifičan način obilježavanja grobnih mjesta, na taj način što bi se postavljanjem kamena i ljepšom kamenom pločom na mjesto glave i nogu umrlog obilježavalo grobno mjesto.

Arheolozi angažovani na ovom istraživanju, koje kroz projekat podržava Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije, smatraju da “ili istraživači nisu još uvijek registrovali takav način obilježavanja grobnih mjesta ili njihovi rezultati nisu publikovani i stručnoj javnosti poznati”. Pema njihovim procjenama, a na osnovu arheoloških nalaza koji su pronađeni u samim grobovima i oko njih, ova nekropola bi mogla da se smjesti u perod od 14. do 18. vijeka.

Vladan Vodosavljević, arheolog muzeja “Ras” u Novom Pazaru kaže da se na osnovu orijentacije grobnih mjesta na lokalitetu “Dublje iznad kuće” može zaključiti i dati interpretacija da se pored hrišćanskog, u istom groblju, sahranjivalo i muslimansko stanovništvo.

“Pronašli smo nekoliko grobova čija je orjentacija suprotna od ostalih. Ovi skeleti su orijentisani u pravcu jugoistok-sjeverozapad i to nas je navelo na zaključak da pomislimo da se u ovom groblju sahranjivalo i stanovništvo koje je primilo islam. To će, sa sigurnošću, DNK analize moći da potvrde, da je neko naselje postojalo i da je stanovništvo u jednom trenutku primilo islam i da su nastavili da se sahranjuju gde su se sahranjivali i njihovi preci”, rekao je Vidosavljević ističući da na osnovu dosadašnjih arheoloških istraživanja nije poznato da se ovakvo nešto javlja na ostalim grobljima.

Na nekropoli je istraženo više od 120 grobnih mjesta i nije bilo velikog broja arheoloških nalaza. Do sada su pronađeni novčići, metalne halke, prstenje, cijela keramička posuda, dugmad sa odjeće, fragmentovani nadgrobni spomenici, jednostavno dekorisane horizontalne nadgrobne ploče, dvije vertikalne ploče: na jednoj je krst, a na drugoj ljudska predstava. 

Govoreći o antropološkom značaju lokaliteta Uglješa Vojvodića iz Arheološkog instituta u Beogradu smatra da je ovaj lokalitet važan zbog toga što pruža neke nove podatke o populaciji koja je živjela na ovom prostoru, kao i po podacima koje ne pružaju historijski izvori.

“Ono što nam pružaju srednjevjekovne povelje i turski defteri ne svjedoče o postojanju ovakvih grobalja, a ono nam govori o tome da se u blizini nalazilo neko veliko naselje. Postojanje nekoliko nekropola na ovom mjestu govori da je ovaj prostor između 14. i 18. vijeka bio jako živ i da je postojala brojna populacija”, objašnjava Vojvodić.

Srbi su najvjerovatnije uništili muslimanske mezare a onda njihove mrtve ukopavali na istom groblju,kako bi uništili historiju i činjenice da je muslimana u Sandžaku bilo prije dolaska Turaka…