ALBANCI I BOŠNJACI SU ILIRSKI NAROD STAR PREKO 3000 GODINA

0
3222

Glavni grad Ilira je bio Skadar u Albaniji koji je naseljen Ilirima prije oko 3000 godina,odatle su Iliri naseljavali područja Balkana i to najviše  u vremenu  kada su Rimljani osvojili Skadar tada dijele Albaniju na tri dijela: Makedoniju,Dalmaciju i Epirus.Albanci obuhvataju i Crnu Goru,Sandžak i Kosovo,dok je jedan dio Ilira naselio teritoriju današnje Bosne. Albancima su pripadali i mnogi gradovi u Srbiji .Južni sloveni nijesu bili na Balkanu do 7. vijeka.Znači Srbi su na Balkanu došli zadnji,jer su ih Rusi protjerali po kazni,bili su neposlušni janjičari Rusima .Srbija je dobila autonomiju 1814.godine i to je dobio Knjaz Miloš koji je dobio 6. gradova u beogradskom Pašaluku.Srba u Sandžaku i Kosovu nije bilo nikada.

Iliri,odnosno Albanci i Bošnjaci ,bili su najpismeniji narod,sa svojom posebnom kulturom i tradiciom.Sama činjenica da su oba naroda od Ilira,krv spaja ova dva naroda,tako da su kroz historiju uvijek pomagali jedni druge.

Predsjedništvo Bosne bi trebalo da obiđu svoju braću u državama Kosovu i Albaniju i da na taj način uspostave saradnju,da se potpišu ugovori o izvozu i razmjeni roba i na taj način postanu jedne od jačih država na Balkanu,jer je to jedan  narod koji treba da se širi i napreduje ekonomski i vojno…

Naser Bakić