SRBIJA ČEKA DA SE SANDŽAK PRIPOJI KOSOVU PA DA TADA PRIZNA DRŽAVU

0
1586

Srbija već duže vrijeme odugovlači proces priznavanja nezavisnosti države Kosovo a sve iz razloga što čeka da se riješi status Sandžaka i da se Sandžak pripoji državi Kosovu da bi se tek tada priznala država. Svakako Sandžak i Kosovo su vijekovima bili jedan narod i jedna država i niko nema pravo da ih odvaja a po najmanje to pravo ima Srbija koja je stavila nekoliko granica između Sandžaka i kosova,te Sandžaka  u dijelu Srbije sa Sandžakom u dijelu Crne Gore,što je protivzakonito,protivustavno i protiv volje naroda koji čini Sandžak.Nesmije da se Sandžak dijeli na bilo koji način.

Politika se trenutno vodi  da mi iz Sandžaka pokrenemo pitanje Sandžaka,sada se uključila i Amerika i Evropa,kao i Kosovo jer je Sandžak bio dio Kosova što je i logično o čemu govore i činjenice da je narod Sandžaka porijeklom 80-90 % iz Kosova i Albanije te iz tog razloga Srbija odugovlači priznavanje države Kosovo .

Neće se riješiti problemi na Balkanu,niti će Srbija priznati državu Kosovo sve dok  se ne riješi status Sandžaka,odnosno dok se Sandžak ne pripoji Kosovu.

Sama činjenica da je Srbija zapostavila Sandžak,da u Sandžaku imamo preko 80 % nezaposlenih,da imamo preko 100km makadama,da policija ubija nedužne Sandžaklije ,da Srbija štiti kriminalce a napada poštene građane,da proglašava herojima one srbe  koji ubijaju Sandžaklije,da drži kao taoce policiske službenike sandžaklije a da njima upravljaju osmorazredni srbi,da se sudi samo sandžaklijama a da srbi rade šta hoće i da budu za zla djela nagrađivani,sve ovo govori o tome da Sandžak ne interesuje Srbiju  i da jedva čeka da se pripoji Kosovu pa da ujedno prizna cjelokupnu državu…

Naser Bakić